ECOTIC ENVASES

|

|

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ECOTIC Entidad Administradora

Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: ECOTIC ENTITAT ADMINISTRADORA, SL (ECOTIC EA)

NIF: B16730566

Adreça: Avda. Diagonal, 467 2n 1a (08036) Barcelona

Telèfon: 93 419 40 48

Pàgina Web: http://www.ecotic.es/

Mail: ecotic@ecotic.es

Dades contacte DPD: dpd@dataprobcn.com

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les vostres dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors
 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web http://www.ecotic.es/ i de les nostres xarxes socials.
 • Gestió de RRHH dels nostres treballadors i candidats.
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web.
 • Captació d imatges per garantir la seguretat de persones i béns.
 • Prestar serveis administratius i gestió del SCRAP en nom i per compte de FUNDACIÓ ECOTIC, FUNDACIÓ ECOTIC CLIMA i ASSOCIACIÓ ECOTIC ENVASOS.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 • El tractament es realitza en base a una relació contractual
 • El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l’interessat
 • En el cas dels candidats, la base legal del tractament de les vostres dades serà el consentiment informat.
 • La captació d’imatges de videovigilància es fa sobre la base d’interès legítim.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial.
 • Se’n podran conservar les dades una vegada finalitzada tota relació contractual amb els intervinents durant un període de cinc (5) anys per complir obligacions legals, sens perjudici d’aquelles dades que s’hagin de conservar durant més temps per imposició legal i prescripció de responsabilitats.
 • En el cas dels CV es conservaran durant un període màxim d’1 any des de la recepció. En cas que el candidat passi a formar part del personal de lentitat, el CV sincorporarà al seu expedient laboral.
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la supressió, sempre que sigui procedent la supressió esmentada.
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.
 • Les imatges de videovigilància es conservaran durant un període màxim de 30 dies.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades se cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a ECOTIC EA, així com als tercers necessaris amb què sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’ECOTIC EA està tractant dades personals que us interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les vostres dades personals.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas únicament les conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que l’incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica ia transmetre’ls a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

L’exercici dels drets el podrà fer de forma gratuïta.

 • Mitjançant un escrit dirigit a ECOTIC EA, Diagonal, 467 2n 1a (08036) Barcelona.
 • Mitjançant un escrit dirigit a ECOTIC EA a l’adreça de correu electrònic ecotic@ecotic.es .

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.aepd.es ).

VERACITAT DE LES DADES

La informació que faciliti linteressat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del dany que pugui causar a lentitat oa tercers, per no facilitar dades autèntiques.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Està prohibit facilitar a través d’aquest portal persones menors de catorze (14) anys. Si alguna persona menor daquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables daquesta situació.

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El titular del lloc https://www.ecotic.es/ es reserva el dret de modificar la seva política de privadesa en cas que hi hagi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introdueix algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.